MAIK TUINEN

-introductie natuurlijk tuinieren -

Natuur in de tuin

Tuinen vormen een belangrijk deel van het groen in stad en landelijk gebied. Een tuin die geheel of gedeeltelijk natuurlijk beheerd wordt levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van planten en dieren in ons land. Natuur in je eigen tuin kun je realiseren door anders te gaan onderhouden of, drastischer, te kiezen voor nieuwe aanleg. Dit kan uiteraard stukje bij beetje worden doorgevoerd. Je kunt ook kiezen voor het aanpakken van een hoekje in de tuin, ook dat is al winst voor de natuur.

Als je jouw eigen tuin een leefgebied voor planten en dieren wilt laten zijn, is het goed om aan te sluiten bij  aanwezig groen/natuur in de directe omgeving. Ligt je tuin bijvoorbeeld vlak bij een bos, dan kun je eerder bosvogels in je tuin verwachten. Ook de ligging in een zeer verstedelijkte omgeving biedt eigen kansen, denk bijvoorbeeld aan de huismus.

Voor een natuurtuin geldt; hoe meer variatie in milieutjes, hoe meer variatie aan planten- en diersoorten (biodiversiteit), en hoe meer belevingswaarde. Je kunt zelf variatie in de tuin vergroten door bijvoorbeeld hoogteverschillen aan te brengen, of te kiezen voor een vijver. Ook kunt je het regenwater niet afvoeren via het riool maar in de tuin laten lopen, zodat vanzelf drogere en nattere delen ontstaan.

Natuurlijk tuinieren

Bij het traditioneel tuinieren wordt stelselmatig ingegrepen in de natuurlijke processen en omstandigheden, zoals bij spitten, schoffelen, en giften van kunstmest. Natuurlijk tuinieren houdt (meer) rekening met de natuurlijke gang van zaken. Het aantrekkelijke van natuurlijk tuinieren is dat het uitgaat van werken mét de natuur in plaats van tegen de natuur. Bovendien vraagt natuurlijk tuinieren vaak minder inspanning!

Leven en dood zitten in de natuur ingebakken. Ook je tuin kent de jaarlijks cyclus van fris groen in de lente tot afstervende bladeren en uitdovende eenjarigen in herfst en winter. Die bladeren en andere afgestorven, gesnoeide of gemaaide plantenresten vormen een ideale voedingsbron voor bodem en planten.  Net zoals in een bos vormen de miljoenen organismen die in de bodem aanwezig zijn vers plantenmateriaal om tot humus. Die geeft de planten meer water en voedingsstoffen. De natuurlijke kringloop is gesloten. Je kan bladeren en afgestorven plantendelen gewoon laten liggen of ze verzamelen en composteren.